• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

   •  

    14.10.2021 r.

    12.11.2021 r.

    11.01.2022 r.

    02.05.2022 r.

    04.05.2022 r.

    05.05.2022 r.

    06.05.2022 r.

    17.06.2022 r.