• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

   •  

     

    14.10.2022 r.

    31.10.2022 r.

    02.05.2023 r.

    04.05.2023 r.

    05.05.2023 r.

    08.05.2023 r.