• Kształcenie zawodowe w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

     • Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)

      Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

      • będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
      • praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

      Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

      Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     • Warsztaty fotografii z drona

     • 30 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w szkoleniu "Warsztaty fotografii z drona" w ramach projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego".

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 19 października w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzien Edukacji Narodowej. W tym dniu zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły dla pracowników, nagrody dla uczniów za różne konkursy, m.in. konkurs na logo szkoły oraz certyfikaty za ukończone szkolenia.

      Podczas uroczystości dotychczasowa klasa sztandarowa III TRg przekazała sztandar szkoły klasie II TB.

     • Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych w ZSTCKU

     • 11 października wolontariusze Sztabu Pomocy wraz z opiekunem panią Sarnowską Anną przeprowadzili na terenie szkoły akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych pt.: #KOMÓRKOMANIA NA5! Udało się zarejestrować 36 osób. Dostaliśmy informację z Fundacji DKMS, że jest to jeden z najlepszych wyników wśród szkół. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Zachęcamy do niesienia pomocy . Pomaganie jest fajn!

    • I Ty możesz zostać dawcą szpiku!
     • I Ty możesz zostać dawcą szpiku!

     • Juz w poniedziałek 11 października 2021 r. w naszej szkole odbędzie się akcja pt. #KOMÓRKOMANIA , polegająca na rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

      Wolontariusze SZTABU POMOCY ZSTCKU wraz z opiekunem panią Sarnowską zarejestrują 50 osób. W klasach na godzinach wychowawczych uczniowie wszystkich klas zostaną zapoznani z prezentacją przygotowaną przez koordynatora Fundacji DKMS.

      Prosimy dorosłe osoby (zarówno pracowników jak i uczniów) o zgłaszanie chęci udziału do pani Sarnowskiej osobiście lub poprzez wiadomość prywatną.

     • XXV Zawody Strzeleckie PCK

     • 22 września odbyły się XXV Zawody Strzeleckie PCK, w których reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w kategorii kobiet otrzymując dyplom, puchar oraz nagrody rzeczowe.

    • Sprzątanie świata 2021
     • Sprzątanie świata 2021

     • 17 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątanie świata pt. ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Tegoroczne hasło akcji zachęca do przemyślenia i wdrożenia w życie idei less waste (mniej odpadów). Mniej odpadów, to mniejszy problem dla naszej planety. 

     • Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

     • W 82. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę 17 września odbyła się uroczystość upamiętnienia poległych i pomordowanych na Wschodzie.

      Obchody zorganizowane przez Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego miały miejsce przy Kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej, gdzie Dyrekcja wraz opiekunem klasy sztandarowej złożyła kwiaty ku czci pamięci ofiar.