• Kalendarium

   •  

    1 września 1968 r.

    powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Pierwszym dyrektorem zostaje mgr Aleksander Kopka

     

    1 września 1971 r.

    przekazanie Zasadniczej Szkole Budowlanej CPB części budynku, w którym znajdował się internat Technikum Mechanicznego przy ulicy 17 Stycznia 35

     

    1 września 1973 r.

    początek roku szkolnego w nowej siedzibie w budynku przy ulicy Kopernika 7

     

    1 lutego 1974 r.

    powstanie Wydziału dla Pracujących przy Zasadniczej Szkole Budowlanej CPB w Ciechanowie po 6 klasach szkoły podstawowej - Podstawowe Studium Zawodowe (kształcenie zakończono w 1996 r.)

     

    1 września 1975 r.

    powstanie Technikum Budowlanego dla Pracujących na

    podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej

    (kształcenie zakończono w 1992 r.)

     

    1 września 1977 r.

    na stanowisko dyrektora zostaje powołany mgr Waldemar Cieślikiewicz.

     

    1 września 1980 r.

    powstanie Zespołu Szkół Budowlanych Kombinatu

    Budowlanego w Ciechanowie. W skład Zespołu weszła Zasadnicza Szkoła Budowlana w Ciechanowie z filiami w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie, Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Ciechanowie, Technikum Budowlane dla Pracujących w Ciechanowie.

     

    1 września 1982 r.

    przekształcenie Zespołu Szkół Budowlanych Kombinatu

    Budowlanego w Ciechanowie w Zespół Szkół Budowlanych w Ciechanowie, w skład którego wchodzi Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane dla Pracujących.

     

    1983 – 1987 r.

    remont budynku przy ulicy Kopernika 7. Zespół Szkół Budowlanych  na okres modernizacji mieścił się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

     

    1 września 1988 r.

    początek kształcenia w pięcioletnim Technikum Energetycznym na podbudowie szkoły podstawowej (kształcenie zakończono w 1995r.).

     

    22 czerwca 1990 r.

    uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia

    Stanisława Płoskiego.

     

    1 września 1991 r.

    zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, zostaje nim

    mgr Jerzy Brukwicz.

     

    1 września 1994 r.

    powołanie pięcioletniego Technikum Zawodowego

    kształcącego w zawodzie technik budownictwa o specjalności dokumentacja budowlana.

     

    15 maja 1998 r.

    30-lecie Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława

    Płoskiego. Uroczyste wręczenie Sztandaru Szkoły.

     

    1 września 2002 r.

    powstaje i rozpoczyna funkcjonowanie Technikum nr 4

    o 4-letnim cyklu kształcenia na kierunku technik budownictwa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w następujących zawodach:

    - cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kucharz małej gastronomii, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, operator maszyn ciężkich

     

    1 września 2003 r.

    rozpoczyna funkcjonowanie IV Liceum Profilowane

    o 3- letnim trybie kształcenia, profil: kształtowanie

    środowiska

     

    1 stycznia 2006 r.

    na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Sławomir Kubiński

     

    od roku 2006 r.

    powstają nowe kierunki kształcenia:

    2006  technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych

    2007  technik geodeta, technik inżynierii środowiska i melioracji

    2008  technik ochrony środowiska, technik informatyk

    2009  technik mechanik

     

    21 listopada 2008 r.

    40-lecie Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława

    Płoskiego

     

    1 stycznia 2009 r.

    zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Budowlanych

    im. Stanisława Płoskiego na Zespół Szkół Technicznych

    im. Stanisława Płoskiego

     

    30 kwietnia 2010 r.

    ostatni absolwenci IV Liceum Profilowanego

     

    10 grudnia 2010 r.

    realizacja projektu unijnego „Nowe wyzwania”

     

    1 września 2011 r.

    realizacja projektu unijnego „Droga do sukcesu”

     

    1 września 2013 r.

    realizacja programu Leonardo da Vinci, praktyki Zawodowego Związku Przemysłu Berlina i Brandenburgii

    we Frankfurcie n. Odrą

     

    listopad 2014 r.

    remont elewacji budynku oraz kapitalny remont sali sportowej

     

    1 września 2016 r.

    nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Technicznych

    - technik organizacji reklamy

     

    kwiecień/maj 2020 r.

    realizacja projektu „Europejska mobilność uczniów-

    kluczem do rozwoju szkoły” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

     

    1 września 2021 r.

    powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora mgr inż. Ewie Krajzie