• Oferta szkoły

      • W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą:

         

        TECHNIK BUDOWNICTWA

         
         Kierunek obejmuje:
        - technologię robót konstrukcyjno-budowlanych,
        - projektowanie ze wspomaganiem komputerowym,
        - kosztorysowanie,
        - przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
        - materiałoznawstwo,
        - organizowanie budowy.

         

         

        TECHNIK REKLAMY

        Kierunek obejmuje:
        sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

        TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

        Kierunek obejmuje:
        ocenę stanu środowiska oraz planowanie i realizuję zadań związanych z ochroną środowiska

         

        TECHNIK GEODETA

        Kierunek obejmuje:
        - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

        - opracowanie wyników pomiarów

        - obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych

        - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

        SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

        Klasy wielozawodowe:

        - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

        - monter stolarki budowlanej

        - monter konstrukcji budowlanych

        - murarz-tynkarz

        - stolarz

        - fryzjer

        - piekarz

        - sprzedawca

        - kucharz

        - krawiec

        - monter sieci i instalacji sanitarnych

        - drukarz

        - elektryk

        - blacharz samochodowy

        - lakiernik

        - monter-elektronik

        - elektromechanik

        - elektromechanik pojazdów samochodowych

        - wędliniarz

        - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

        - ślusarz

        i inne