• Oferta szkoły

   • W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą:

     

    TECHNIK BUDOWNICTWA

     
     Kierunek obejmuje:
    - technologię robót konstrukcyjno-budowlanych,
    - projektowanie ze wspomaganiem komputerowym,
    - kosztorysowanie,
    - przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
    - materiałoznawstwo,
    - organizowanie budowy.

     

     

    TECHNIK REKLAMY

    Kierunek obejmuje:
    sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

    TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

    Kierunek obejmuje:
    ocenę stanu środowiska oraz planowanie i realizuję zadań związanych z ochroną środowiska

     

    TECHNIK GEODETA

    Kierunek obejmuje:
    - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

    - opracowanie wyników pomiarów

    - obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych

    - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

    Klasy wielozawodowe:

    - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    - monter stolarki budowlanej

    - monter konstrukcji budowlanych

    - murarz-tynkarz

    - stolarz

    - fryzjer

    - piekarz

    - sprzedawca

    - kucharz

    - krawiec

    - monter sieci i instalacji sanitarnych

    - drukarz

    - elektryk

    - blacharz samochodowy

    - lakiernik

    - monter-elektronik

    - elektromechanik

    - elektromechanik pojazdów samochodowych

    - wędliniarz

    - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

    - ślusarz

    i inne