• Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym

     • Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym obowiązujące od 19 października 2020 roku zostaną opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zst-ciechanow.pl w niedziele 18-10-2020 r. po godzinie 14:00

      UWAGA!

       

      Z dniem 01 października 2020 r. zostały wprowadzone nowe zapisy w „Regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, w czasie epidemii Covid-19” (opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 października 2020r.) Zgodnie z opinią RP z 30-09-2020 r.