• Dzień Edukacji Narodowej

     • 19 października w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzien Edukacji Narodowej. W tym dniu zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły dla pracowników, nagrody dla uczniów za różne konkursy, m.in. konkurs na logo szkoły oraz certyfikaty za ukończone szkolenia.

      Podczas uroczystości dotychczasowa klasa sztandarowa III TRg przekazała sztandar szkoły klasie II TB.

     • Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych w ZSTCKU

     • 11 października wolontariusze Sztabu Pomocy wraz z opiekunem panią Sarnowską Anną przeprowadzili na terenie szkoły akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych pt.: #KOMÓRKOMANIA NA5! Udało się zarejestrować 36 osób. Dostaliśmy informację z Fundacji DKMS, że jest to jeden z najlepszych wyników wśród szkół. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Zachęcamy do niesienia pomocy . Pomaganie jest fajn!

    • I Ty możesz zostać dawcą szpiku!
     • I Ty możesz zostać dawcą szpiku!

     • Juz w poniedziałek 11 października 2021 r. w naszej szkole odbędzie się akcja pt. #KOMÓRKOMANIA , polegająca na rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

      Wolontariusze SZTABU POMOCY ZSTCKU wraz z opiekunem panią Sarnowską zarejestrują 50 osób. W klasach na godzinach wychowawczych uczniowie wszystkich klas zostaną zapoznani z prezentacją przygotowaną przez koordynatora Fundacji DKMS.

      Prosimy dorosłe osoby (zarówno pracowników jak i uczniów) o zgłaszanie chęci udziału do pani Sarnowskiej osobiście lub poprzez wiadomość prywatną.