• Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • 25.06.2021 r. (piątek)

       

      8:00 –     klasa II TBRp i II TRg w klasach

      9:00 –     klasa 3 a i klasa 3 b s. 28

      9:30 -     pozostałe klasy technikum w klasach

      10:30 – pozostałe klasy szkoły branżowej w klasach

     • Testy zawodowe on-line

     • Zachecamy do korzystania z dostępnych materiałów, które ułatwią przygotowanie do egzaminów zawodowych.

      Link do strony:

      https://www.testy.egzaminzawodowy.info/

    • Wiosenne inspiracje
     • Wiosenne inspiracje

     • Maj... Wiosna... Powrót do szkolnych ławek...Ale też czas na sparcery, spotkania z przyrodą. Nasi uczniowie potrafią ująć jej piękno w obiektywie. Zdjęcia wykonała Maja Chodkowska z klasy 2 TBRp.
    • Nauczanie hybrydowe w ZST
     • Nauczanie hybrydowe w ZST

     • Po długiej przerwie wracamy do szkoły, na razie na zasadzie podziału na nauczanie stacjonarne i nauczanie zdalne.

       

      I tydzień 17.05.2021-21.05.2021

       

      system stacjonarny (szkoła) klasy:

      IA, IB, II A, II B, IIAg, III A, III B, ITR, I TB, II TBg, II TBRp, III TBR

       

      system zdalny (dom) klasy:

      I TGŚ, II TGŚg, II TGŚp, II TRg, III TGŚ

       

      II tydzień 24.05.2021-28.05.2021

       

      system stacjonarny (szkoła) klasy:

      IA, IB, II A, II B, IIAg, III A, III B,I TGŚ, II TGŚg, II TGŚp, II TRg, III TGŚ

       

      system zdalny (dom) klasy:

      ITR, I TB, II TBg, II TBRp, III TBR

       

      >>>Organizacja zajęć od 17 maja 2021 r.<<<

    • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • „Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.” – tak głosił manifest sejmowy w związku z uchwaleniem konstytucji w dniu 3 maja 1791r.

      Konstytucja 3 Maja, będąc pierwszą w Europie i drugą na świecie, wprowadzała nowy ład w upadającym państwie polskim, była próbą ratunku kraju. Odcisnęła ogromny ślad w historii naszego narodu, czego wyrazem jest jej coroczne upamiętnianie. W tym roku przypada 230 rocznica tego wydarzenia.

      Ponadto, 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jako jeden z symboli narodowych, zasługuje na szczególny szacunek i poważanie. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz.

            Społeczność naszej szkoły nawet w czasach pandemii pamięta o randze tych świąt. Ze względu na niemożność zorganizowania uroczystego apelu, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz efektów ich starań. Ponadto, każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

     • Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

     •  

      Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna. 
      • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
      • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
      • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.  

      Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

      Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

      Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

      Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

      W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

      Więcej pod adresem:

     • Akcja "Żonkile" 2021

     • 19 kwietnia 2021 r. biblioteka szkolna oraz nauczyciele historii włączyli się aktywnie w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, upamiętniającą wybuch powstania w getcie warszawskim. Tegoroczne obchody 78. rocznicy były wyjątkowe. Uczciliśmy pamięć powstańców i upamiętniliśmy walczące w nim kobiety. 

      Z tej okazji odbyły się projekcje filmów przygotowanych przez Muzeum POLIN – „Zagłada Żydów”, „Muranów- Dzielnica Północna”, „Nie było żadnej nadziei” oraz przeprowadzono lekcje na temat zagłady Żydów i powstania w getcie warszawskim. Ponadto uczniowie wykonali papierowe żonkile - symbol akcji.

    • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!
     • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!

     • W przyszłym tygodniu w naszej szkole następujace dni są dniami wolnymi od zajeć:

      4 maja (wtorek)

      5 maja (środa)

      6 maja (czwartek)

      7 maja (piątek)