• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dotyczy uczniów klasy III A i III B), będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym.
      Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

      Praktyczna nauka zawodu u pracodawców.
      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

      Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

    • Wesołego Alleluja!
     • Wesołego Alleluja!

     • Życzenia świąteczne wyrażone w frmie pięknych i barwnych kartek. Prace wykonane przez utalentowanych uczniów ZST. 
     • Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły od 29 marca do 11 kwietnia 2021

     • Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

      Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

      Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

      Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Film o szkole

     • Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, gdzie kształcimy techników budownictwa, geodezji, ochrony środowiska z elementami kosmetologii, reklamy, a także wielozawodowe klasy branżowe. Oprócz wiedzy rozwijamy pasje i zainteresowania. Mamy największą salę gimnastyczną i wyposażone laboratoria. Szkoła cały czas się rozwija. Obejrzyjcie dzień z życia w NASZEJ SZKOLE.

    • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • 1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Żołnierzy Wyklętych określa się również „ŻOŁNIERZAMI NIEZŁOMNYMI ” lub „ŻOŁNIERZAMI DRUGIEJ KONSPIRACJI”.

      Dlatego na tę okoliczność uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne.

      Jest to „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, widziany oczami naszych uczniów, którzy szlifują swoje talenty artystyczne oraz poznają najnowszą historię Polski

    • Pierwszy dzień wiosny
     • Pierwszy dzień wiosny

     • Dziś 21 marca - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Choć aura za oknami wiosny jeszcze nie zwiastuje, to symbolicznie żegnamy zimę, topiąc marzanny. Tego dnia zazwyczaj większość uczniów opuszczała szkolne mury i wyruszała na poszukiwania wiosny. Dziś jest trochę inaczej, nauka zdalna sprawiła, że pragniemy wrócić do szkoły. Dlatego może załączone fotografie na chwilę przeniosą nas do klas i przypomną o spotkaniach szkolnych. W ten sposób symboliczne pożegnamy zimę, oczekując wiosny i dobrych zmian.

     • XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - regionalny

     • Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Szymon Karczewski: 4 miejsce drużynowo / 20 miejsce indywidualnie
      Dominik Mroczkowski: 4 miejsce drużynowo
      Piotr Fidurski: 4 miejsce drużynowo

      Konkurencja: XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
      Okręg: regionalny

      Mamy wyniki eliminacji okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych!

      Nasi uczniowie Szymon Karczewski, Piotr Fidurski i Dominik Mroczkowski wywalczyli 4 lokatę dla szkoły (z 12 szkół biorących udział w eliminacjach w Okręgu Warszawskim). Indywidualnie najwyższą lokatę uzyskał Szymon Karczewski z klasy III technikum - zajął 20 lokatę ( było 55 uczestników). Gratulujemy.

     • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     • 6 marca 2021 roku odbyły się w całej Polsce eliminacje do zawodów centeralnych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczniowie technikum budownictwa z naszej szkoły przystąpili do zawodów w Okręgu Warszawskim.  Reprezentowali nas Dominik Mroczkowski, Piotr Fidurski i Szymon Karczewski.

      Gospodarzami zawodów było Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie. W zawodach w Okręgu Warszawskim wzięło udział 57 uczniów z wielu techników budowlanych.

      Udział w olimpiadzie jest zawsze bardzo dobrym sprawdzianem własnych umiejętności i wiedzy oraz szansą na  cenne nagrody i wyróżnienia.

     • Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

     • W grudniu ubiegłego roku nasza szkoła wzięła udział w Policyjnej Akademii Bezpiecznego Konsumenta. Zadaniem wytypowanych uczniów było nagranie filmu przestrzegającego przed przestępstwami internetowymi.

    • Kobiece pasje
     • Kobiece pasje

     • Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, prezentujemy prace plastyczne Julii Szymutko - uczennicy klasy II TBRp. Wysoki pozim artystyczny Julia wypracowała sama.  Pasja związana z rysunkiem jak i malarstwem pochłania jej wolny czas. Prace uwydatniają ogromny talent i wrażliwość artystyczną oraz budzą wiele emocji. Zachęcamy do oglądania. A wszystkim Kobietom życzymy wielu pięknych chwil i ekscytujących pasji.
    • Na Walentynki - dużo miłości prosto z serc naszych uczniów !
     • Na Walentynki - dużo miłości prosto z serc naszych uczniów !

     • A na Walentynki zabierz mnie na spacer.
      Nie do parku, by godzinami wpatrywać się w bruk.
      Zabierz mnie do chwil, gdzie było nam dobrze.
      Do pierwszego pocałunku i niewinnych spojrzeń.
      Do dnia, kiedy na nasze rozmowy za krótki był dzień.
      Do chwil, w których się poznaliśmy, a ja nie wiedziałam jaką drogą pójść.
      Albo wróćmy do miejsc, nie mówiąć nic.
      Już Cię nie...Ciii
     • Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym

     • Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym obowiązujące od 19 października 2020 roku zostaną opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zst-ciechanow.pl w niedziele 18-10-2020 r. po godzinie 14:00

      UWAGA!

       

      Z dniem 01 października 2020 r. zostały wprowadzone nowe zapisy w „Regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, w czasie epidemii Covid-19” (opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 października 2020r.) Zgodnie z opinią RP z 30-09-2020 r.