• Zbiórka na rzecz Ukrainy
     • Zbiórka na rzecz Ukrainy

     • Od 28.02 do 04.03 w naszej szkole wolontariusze Sztabu Pomocy ZSTCKU przyjmowali i segregowali dary dla osób dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie. Zbiórka odbyła sie wśród uczniów i pracowników szkoły dziennej jak i słuchaczy i pracowników szkoły zaocznej. Zarówno ubrań, odzieży wierzchniej, medykamentów, zabawek, żywności, chemii i środków higienicznych zebraliśmy bardzo dużo, zaopatrzyliśmy zarówno oddział PCK jak i Dom Nauczyciela. W czwartek dodatkowo uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup koców, które w piątek zostały odebrane i przetransportowane na Ukrainę. W ciągu jednego dnia zebraliśmy 1189zl, dzięki czemu mogliśmy kupić 42 koce (plus 6 nowych otrzymanyxh z darów) i przekazać do transportu.
      Nasi wolontariusze oprócz pracy w szkole, w swoim czasie wolnym segregowali i pomagali koordynatorom głównych zbiórek. Oprócz tego dostarczyli paczkę potrzebnych produktów i odzieży rodzinie z Ukrainy, za co otrzymali ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności.
      Serdecznie dziękujemy za wsparcie zbiórki wszystkim, zarówno Radzie Pedagogicznej, jak i uczniom, słuchaczom oraz pracownikom administracyjnym. Jesteśmy dumni z młodzieży oraz słuchaczy, którzy bezinteresownie niosą pomoc nie oczekując niczego w zamian. 🇵🇱🇺🇦
     • Kolejne szkolenie z systemu geoinformatycznego

     • Wczoraj (3 marca 2022 r.) grupa 2 ukończyła szkolenie "System geoinformatyczny w praktyce z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych" prowadzone w ramach projektu " Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego ".

     • Szkolenie "Multimedia w reklamie"

     • 25 i 26 lutego 2022 r. uczniowie technikum reklamy w ramach projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" pogłębiali wiedzę w zakresie: "Multimediów w reklamie".

     • Szkolenia, szkolenia, szkolenia...

     • Kolejne szkolenie za nami. Uczniowie technikum budownictwa i geodezji w ramach projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" brali udział w szkoleniu "System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych".

    • Koniec nauki zdalnej
     • Koniec nauki zdalnej

     • Od 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. O decyzji poinformowali na konferencji minister Przemysław Czarnek wraz z ministrem Adamem Niedzielskim.

    • Nauka zdalna od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.
     • Nauka zdalna od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

     •  

      Od 27 stycznia do 27 lutego br. (wyłączając okres ferii - 31.01 - 13.02.2022 r.) uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Płoskiego w Ciechanowie przechodzą na kształcenie zdalne. Minister Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

      Dodatkowo:

      - zajęcia rewalidacyjne będą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

      - istnieje możliwość zorganizowania konsultacji (indywidualnych bądź grupowych w małych grupach) na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego bądź zawodowego. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

      - uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

    • Egzaminy zawodowe 2022 - sesja letnia
     • Egzaminy zawodowe 2022 - sesja letnia

     • Termin składania deklaracji na sesję  czerwiec - lipiec 2022 do 07.02.2022 r.

      W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdadzą egzaminu z sesji styczeń - luty 2022 do 07.04.2022 (wyniki z sesji styczeń - luty 2022 będą ogłoszone 31.03.2022 r.)

      W dokumentach "Dla ucznia" dostępne są do pobrania deklaracje na egzamn zawodowy.

     • Kształcenie zawodowe w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

     • Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)

      Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

      • będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
      • praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

      Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

      Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.